Taiwan’s 50 Richest

RankNameNet WorthIndustry
1Zhang Congyuan$12.1 BFashion & Retail
2Tsai Hong-tu & Cheng-ta$10.5 BFinance & Investments
3Daniel & Richard Tsai$9.6 BFinance & Investments
4Tsai Eng-meng$7.1 BFood & Beverage
5Lin Shu-hong$6.9 BManufacturing
6Terry Gou$6.8 BTechnology
7Wei Ing-chou, Ying-chiao, Yin-chun & Yin-heng$6.4 BFood & Beverage
8Jason & Richard Chang$6 BTechnology
9Barry Lam$5.5 BTechnology
10Samuel Yin$5.4 BDiversified
11Chang brothers$5.3 BLogistics
12Andre Koo, Sr.$4.9 BFinance & Investments
13Pierre Chen$4.5 BTechnology
14Tseng Cheng & Sing-ai$4.3 BManufacturing
15Rudy Ma$3.3 BFinance & Investments
16Lin Ming-hsiung$3.2 BFashion & Retail
17Lin Chen-hai$2.85 BReal Estate
18Xie Weitong$2.8 BMetals & Mining
19Tsai Ming-kai$2.7 BTechnology
20Morris Chang$2.6 BTechnology
21K.C. Liu$2.5 BTechnology
22Chen Tei-fu$2.45 BFashion & Retail
23Chao Teng-hsiung$2.4 BReal Estate
24T.Y. Tsai$2.35 BFinance & Investments
25Douglas Hsu$2.3 BDiversified
26Thomas Wu$2.15 B Finance & Investments
27Lin Chang Su-O & family$2.1 BReal Estate
28Wang Ren-sheng$2.05 BFashion & Retail
29Bruce Cheng$2 BTechnology
30Wang Chou-hsiong$1.95 BManufacturing
31Shi Wen-long$1.9 BManufacturing
32Chen Yung-tai$1.8 BReal Estate
33William & Wilfred Wang$1.6 BManufacturing
34Archie Hwang$1.55 BTechnology
35Eugene Wu$1.4 BFinance & Investments
36Cho Jyh-jer$1.3 BTechnology
37Luo Ming-han & Tsai-jen Lo$1.25 B Manufacturing
38Shirley Kao$1.21 BFood & Beverage
39Wu Chung-yi$1.2 BManufacturing
40Chin Jong Hwa$1.19 BAutomotive
41Yeh Kuo-I$1.15 B Manufacturing
42Scott Lin$1.1 BTechnology
43Wu Li-gann$925 MManufacturing
44Allen Horng & Tien-Szu Hung$915 MTechnology
45Tsao Ter-fung$890 MFood & Beverage
46Huang Chung Sheng$875 MMetals & Mining
47Tony Chen$850 MTechnology
48Yeh Min-yuen$800 MTechnology
49Tsai Chi-jui$795 MFashion & Retail
50Li Shui-po$765 MManufacturing